STQA är en stiloberoende, ideell och politisk obunden organisation för de Interna Kinesiska kampkonsterna Neijia och Qigong.

Vad är Neijia?

Neijia betyder "inre/interna skolor/system". De Interna Kinesiska kampkonsterna - varav de tre största: Taiji Quan, XingYi Qyan och Bagua Zhang oftast brukar nämnas - är traditionella kinesiska system för självförsvar samt hälso- och självkultivation.

Vad är Qi Gong?

Qi Gong är namnet på olika kinesiska träningssystem som framför allt har medicinskt syfte att förebygga sjukdom och att bygga upp och upprätthålla en god vitalitet.

Ofta benämns dessa träningssystem som Wudang eller Daoistiska eftersom de har en stark influens av daoistiska principer såsom Yin & Yang och Wu Xing - de Fem Elementen. Träningsmetoderna har pga sitt ursprung naturligtvis starka inslag från den kinesiska filisofin och medicinen. Dessa traditioner har utövats under årtusenden och görs så ännu idag. Taiji är idag, sett till antal utövare, världens största träningsmetod.