Konstitution

 1. Organisationens namn skall vara Svenska Taiji & Qigong Förbundet (Swedish Taiji & Qigong Association).
 2. Organisationens adress skall vara i Sverige.
 3. Organisationens huvudsyften är:
  1. Att verka för människors bättre hälsa och livskvalitet, särskilt för äldre och sjuka genom att förmedla Taijiquan & Qigong som terapeutisk övning.
  2. Att verka för ökad utbildning och träning av unga i Sverige genom att erbjuda dem tillfällen att studera och utöva Taijiquan och Qigong inom och även utanför Sveriges rikes gränser, och att om möjlighet finns assistera med finansiella medel.
  3. Att stödja forskning och ökad förståelse för kinesisk religion och filosofi och dessa faktorers inverkan på utvecklingen av Taijiquan & Qigong.
 4. Organisationen skall verka för att:
  1. Förena Taijiquan- & Qigong-utövare inom Sverige i utvecklingen av konsterna Taijiquan & Qigong.
  2. Att underlätta och höja kvaliteten på utlärandet och utövandet av Taijiquan & Qigong i Sverige.
  3. Att samla och sprida information av intresse om arterna till allmänheten och till de utövande.
  4. Att verka för Taijiquan & Qigong utifrån alla deras aspekter, i vilka inkluderas; hälsa, estetik, meditation, ritual, filosofi och självförsvar.
  5. Att knyta band med Taijiquan- & Qigong-utövare och utövare av andra kampkonster/hälsometoder över hela världen.
  6. Att förse allmänheten med relevant information om Taijiquan & Qigong, genom t ex massmedia.
  7. Att om möjligt bidra ekonomiskt till tävlingsverksamma då de representerar Sverige.
 5. Organisationen är medlem i och därmed representerad i Europeiska Taijiquan & Qigong-federationen (The Taijiquan & Qigong Federation for Europe).
 6. Organisationen är:
  1. Politiskt obunden.
  2. Ideell, alla ekonomiska medel genererade genom organisationens aktiviteter skall användas till betalning av utgifter nödvändiga för organisationens syften.